AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE AJ PRE ANIMÁTOROV

Kedy:             26. 11. 2017  od 09,30 hod. do 13,30 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 8,- EUR; ostatní účastníci: 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  hod. Otvorenie a teoretický úvod – animácia, aerobik a klubové tance

Praktická časť:

10.30 – 11.00  Ukážka aerobiku s prvkami animácie

11.00 –11.30   Ukážky klubových tancov pre deti a dospelých

11.30 – 12.00  Zásoba a technika cvičení pri skupinových cvičebných jednotkách

Teoretická časť:

12.15 – 13.00  Teoretický rozbor a stavba hodiny

13.00 – 13.30  Diskusia

 

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

Mgr. Lívia Krčová

Lektori:

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.: vysokoškolský pedagóg so zameraním na rytmickú gymnastiku a tance, ľudové tance, aerobik, rekreačnú TV a šport, estetiku športu, lektorka ľudových tancov pre MC Slovákov žijúcich v zahraničí, lektorka pre rytmickú gymnastiku a tanec pri MC UMB v BB, trénerka aerobiku V. tr., lektorka a organizátorka školenia trénerov I. a II. triedy SZ RTVŠ.

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Tréner III. kvalifikačného stupňa v špecializáciách Aerobik a Zdravotná TV, Zumba inštruktor – Basic steps 1, Basic steps 2, Zumba Kids, Kondičný tréner I. kv. stupňa, športový animátor v sezónach 2006 – 2012.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 17. 11. 2017

Klubové tance

ANIMAČNÝ AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE WORKSHOP

 Kedy:             22. 4. 2017  od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 7,- EUR; ostatní účastníci: 15,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Komu je workshop určený?

Workshop je určený animátorom voľného času, inštruktorom aerobiku a iných skupinových cvičení, ktorí chcú získať nové poznatky a rozšíriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, alebo sa chcú inšpirovať pred letnou dovolenkovou a prázdninovou sezónou a odlíšiť svoj profesionálny prístup od ostatných.

Čo je náplňou workshopu:

 • teoretický rozbor vedenia lekcie (pre dospelých klientov a deti)
 • princípy animátorského predcvičovania a vedenia lekcie
 • praktické ukážky
 • metodické rady ako pripraviť zaujímavú a efektívnu lekciu aerobiku

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe, športe pre všetkých.

Lektori:

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.: vysokoškolský pedagóg so zameraním na rytmickú gymnastiku a tance, ľudové tance, aerobik, rekreačnú TV a šport, estetiku športu, lektorka ľudových tancov pre MC Slovákov žijúcich v zahraničí, lektorka pre rytmickú gymnastiku a tanec pri MC UMB v BB, trénerka aerobiku V. tr., lektorka a organizátorka školenia trénerov I. a II. triedy SZ RTVŠ.

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Tréner III. triedy v špecializácii Aerobik, tréner III. triedy v špecializácii Zdravotná TV, Zumba inštruktor – Basic steps 1, Basic steps 2, Zumba Kids,  Kondičný tréner I.kv., športový animátor v sezónach 2006 – 2012.

 

Mgr. Vanesa Majerová: FF UMB – špecializácia aerobik, tréner športu pre všetkých III. Kvalifikačného stupňa so špecializáciou aerobik.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 13. 04. 2017

prihlaska aerobic

 

 

OD PILATES K PORTDEBRAS

Kedy:             24. 6. 2017  od 9,30 hod. do 15,00 hod.

Kde:               Átrium klub, Zuzkin park 4, 040 11 Košice

Vstupné:        členovia SZRTVŠ: 15,- EUR nečlenovia: 25,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Pilates ako jedinečné cvičenie, ktoré ponúka spôsob, ako si vymodelovať brucho, boky, stehná či zadok a navyše, ako sa zbaviť bolesti chrbtice a odstrániť celulitídu. Navracia sebavedomie, vznešenosť tela a ušľachtilosť mysle.

PortDeBras® je koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitačného tanečného tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje pohybové zručnosti, čím prispieva k harmonizácií a tvorbe fyzickej a psychickej rovnováhy.

Obsah seminára:
- Priblíženie základných princípov metódy Pilates a PortDeBras® s použitím v praxi

- Metodický rozbor vybraných cvičení s rôznymi obmenami pre jednotlivé úrovne cvičencov metódami Pilates a PortDeBras®

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu a tanca. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, tanečnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom a tanečnom športe.

Program:
09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15  Úvod

10:15 – 11:15  Praktická časť Pilates

11:15 – 12:15  Rozbor cvičení Pilates a ich obmeny

12:15 – 12:30  PRESTÁVKA

12:30 – 13:30  Predstavenie metódy PortDeBras®

13:30 – 14:30  Praktická časť PortDeBras® Club System

14:30 – 15:00  Otázky a diskusia

 

Lektorka: Helena Ballová

spoznajte ju bližšie

http://www.bodyandmind.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

http://www.cvicte.sk/joga-1/zacala-s-folklorom-dnes-je-jedinou-skolite-kou

 

Prineste si so sebou podložku na cvičenie, cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

študenti študijného programu Šport a rekreácia: 5,- EUR (predložiť index, príp. platný ISIC)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 16. 06. 2017

prihlaska – pilates

OD PILATES K PORTDEBRAS

Kedy:             14. 1. 2017  od 9,30 hod. do 15,00 hod.

Kde:                FTVŠ UK v Bratislave

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 22,- EUR; ostatní účastníci: 38,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Pilates ako jedinečné cvičenie, ktoré ponúka spôsob, ako si vymodelovať brucho, boky, stehná či zadok a navyše, ako sa zbaviť bolesti chrbtice a odstrániť celulitídu. Navracia sebavedomie, vznešenosť tela a ušľachtilosť mysle.

 

PortDeBras® je koncept založený na myšlienke posilňujúceho a zároveň rehabilitačného tréningu dostupného pre všetkých. Rozvíja: mobilitu kĺbov, silu a flexibilitu svalov, buduje pohybové zručnosti, čím prispieva k harmonizácií a tvorbe fyzickej a psychickej rovnováhy.

Obsah seminára:
- Priblíženie základných princípov metódy Pilates a PortDeBras® s použitím v praxi

- Metodický rozbor vybraných cvičení s rôznymi obmenami pre jednotlivé úrovne cvičencov metódami Pilates a PortDeBras®

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Program:
09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15  Úvod

10:15 – 11:15  Praktická časť Pilates

11:15 – 12:15  Rozbor cvičení Pilates a ich obmeny

12:15 – 12:30  PRESTÁVKA

12:30 – 13:30  Predstavenie metódy PortDeBras®

13:30 – 14:30  Praktická časť PortDeBras® Club System

14:30 – 15:00  Otázky a diskusia

 

Lektorka: Helena Ballová

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 6. 01. 2017

prihlaska-pilates

CREATIVE FITBALL (KREATÍVNE S FITLOPTOU)

Kedy:             26.11.2016 od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 12,- EUR; ostatní 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Seminár je vhodný pre trénerov/inštruktorov skupinových cvičení, ale i pre širokú verejnosť, ktorí chcú zdravo aj zaujímavo a kreatívne cvičiť na fitlopte. Cvičenie s fitloptami patrí medzi obľúbené lekcie medzi klientmi, ktorí nemôžu cvičiť aerobik zo zdravotných dôvodov, alebo ich nebavia aerobikové a iné tanečné lekcie. Fitlopta dáva široké možnosti ako urobiť cvičebnú lekciu zábavnou a zároveň prospešnou pre zdravie klienta. Fitlopta podporuje a rozvíja pohyblivosť, silu, koordináciu a rovnováhu, prispieva k správnemu držaniu tela a sklonu panvy. Cvičebná jednotka po úvodnom aeróbnom zahriatí a nácviku správneho sedu a polôh na lopte prechádza k hlavnej časti realizovanej v aeróbnej zóne. Hlavná časť sa cvičí predovšetkým v sede alebo v ľahu či iných polohách na fitlopte, môže byť zameraná na uvoľnenie a natiahnutie skrátených (tonických) svalov alebo posilňovanie svalov s tendenciou ku ochabovaniu (svaly fázické). Lekcia môže byť veľmi pestrá s využitím rôznych metód posilňovania, balančných a koordinačných cvičení, spájania aeróbnych blokov s posilňovacími cvičeniami, v neposlednom rade aj relaxačných cvičení. Keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých.

Program:

09.30 – 10.00 Registrácia

10.00 – 10.30 Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.40 Ukážková lekcia „Creative Fitball“ – aeróbny tréning s hudbou (rozbor hodiny)

11.50 – 12.50 Nácvik a zásobník cvičení podľa svalových skupín

12.50 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Lektorky: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014, 2015 a 2016.

Termín prihlásenia do 16.11.2016

prihlaska_CREATIVE_fitbal

 

WORKSHOP BALANČNÉ CVIČENIA AKO SÚČASŤ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ

!!!!!!  Seminár je zrušený  !!!!!!

 

Kedy:             15.10. 2016 od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 12,- EUR; ostatní 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Zaradenie balančných (stabilizačných) cvičení by malo byť súčasťou každého tréningového plánu, nakoľko tento typ cviční napomáha obnoveniu svalovej rovnováhy a sily. Výsledkom pravidelného balančného tréningu je aktivizácia všetkých svalov okolo zaťažovaného kĺbu, dôkladnejšia spolupráca jednotlivých svalov i celková lepšia koordinácia pohybu, ako aj zlepšenie funkcie hlbokého stabilizačného systému. Balančné cvičenia sú prospešné pre všetky vekové, hmotnostné i kondičné kategórie. Prínosom môžu byť pre každého, profesionálne, či rekreačne športujúceho jednotlivca. Okrem zdokonalenia celkovej výkonnosti, pomôže k ľahšiemu zvládnutiu nečakaných situácií v športe, ale i v bežnom živote (rýchla a lepšia reakcia svalov napr. pri pošmyknutí, či iných nehodách).

Program:

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení bez pomôcok

11:15 – 11:45  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení s využitím nestabilných plôch (fitlopta, minitrampolína, bosu, overball…)

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Lektorky: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015.

Termín prihlásenia do 6.10.2016

prihlaska_balancne_cvicenia

 

FITLOPTA A JEJ MNOHOSTRANNÉ VYUŽITIE

Kedy:             4. 6. 2016, 9:30 – 14:00

Kde:               FTVŠ UK v Bratislave

Vstupné:         14,- EUR členovia SZ RTVŠ

20,- EUR ostatní účastníci

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:

09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:40  Teoretické základy cvičenia s fitloptou

10:45 – 11:30  Aeróbny tréning s fitloptou

11:30 – 11:45  Prestávka

11:45 – 12:30  CORE tréning s využitím fitlopty

12:30 – 13:30  Kompenzačné a uvoľňovacie cvičenia na fitlopte

13:30 – 14:00  Diskusia

 

Lektor: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť, ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Termín prihlásenia: do 1. 6. 2016

prihlaska_FITLOPTA

ZDRAVIE A KONDÍCIA SO ZÁVESNÝMI SYSTÉMAMI

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s využitím zavesných systémov na precvičenie hlbokého stabilizačného systému (CORE), a zároveň ich využitie pri kondičnom tréningu dospelých, žien, detí a seniorov. Seminár je určený pre trénerov a cvičiteľov športu pre všetkých, všetkých športových špecializácii, pre trénerov vo výkonnostnom športe a tiež pre širokú verejnosť.

Dátum: 3.9. 2016

Miesto: FTVŠ  UK v Bratislave

Program:

9:00 – 9:30  Registrácia

9:30 – 10:15 Teoretické základy závesných systémov

10:15 – 11:45 Zdravotne orientované cvičenia so závesnými systémami

11:45- 13:15 Kondičné cvičenia so závesnými systémami

13:15  – 13:45 Diskusia

Na seminárje potrebné si doniesť: športové oblečenie, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a písacie potreby.

Lektor: Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_ZAVESNE_systemy

ŠPORTUJME SPOLOČNE S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (BOCCIA A INÉ ŠPORTY)

!!!!!!!! SEMINÁR JE ZRUŠENÝ !!!!!!!!

 

Kedy:             24. 9. 2016

Kde:                           Zlatá 2, Rožňava

Vstupné:         18,- EUR, ZŤP účastníci a členovia SZ RTVŠ: 12,- EUR

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Boccia je paralympijská športová disciplína a pôvodne bola vytvorená pre ťažko telesne postihnutých hráčov. Bocciu môže hrať aj človek s vážnym zdravotným postihnutím, napr. aj človek ochrnutý od krku nadol, čo robí z boccie výnimočný šport. Kto by si vôbec vedel predstaviť, že človek s úplnou nehybnosťou končatín môže športovať na vrcholovej úrovni!?

Avšak nielen hráči s telesným postihnutím sa môžu zapojiť do súťaženia v boccii. Bocciu môže hrať každý – zdraví ľudia, mentálne postihnutí, seniori, dospelí aj deti. Úžasnou vlastnosťou boccie je, že medzi hráčmi z týchto odlišných kategórií stiera hranice. Žiadny hráč bez hendikepu si nemôže byť istý výhrou len kvôli tomu, že má hendikepovaného protihráča. Často sa stáva, že hráč bez hendikepu prehráva. Boccia určená pre všetkých sa nazýva integrovaná boccia a je vhodným prostriedkom integrácie v školskej telesnej výchove a v športe pre všetkých, kde zdravotne postihnutí jednotlivci sú integrovaní medzi populáciu bez zdravotného hendikepu a naopak.

Cieľom seminára je oboznámiť zdravú verejnosť i verejnosť so zdravotným postihnutím s bocciou, jej základnými pravidlami a tiež si bocciu prakticky aj vyskúšať.

 

Seminár je určený pre:

 • Trénerov športu pre všetkých so športovou špecializáciou šport zdravotne postihnutých alebo zdravotná telesná výchova a ostatných športových špecializácií
 • Výkonnostných i rekreačných hráčov boccie, resp. iných športov pre zdravotne postihnutých (telesne, mentálne, zrakovo, sluchovo)
 • Učiteľov a asistentov učiteľov, pôsobiacich na školách s vyučovaním zdravotnej telesnej výchovy alebo integrovanej telesnej výchovy
 • Všetkých ľudí, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým (napr. trénerov, pracovníkov pracujúcich v inštitúciách pre ľudí so zdravotným postihnutím – Domovy sociálnych služieb, Domovy a kluby dôchodcov, Detské domovy, atď.)
 • Všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto neobyčajne zábavnú a nenáročnú športovú disciplínu

 

Program:

9:00 – 9:30      Prezentácia účastníkov

9:30 – 10:30

 • Teoretické základy športovej disciplíny boccia – audiovizuálna, prezentácia športového vybavenia a príslušenstva
 • Šach ako vhodná športová aktivita pre zdravotne postihnutých
 • Prezentácia ozvučených lôpt a loptových športov pre nevidiacich

10:30 – 12:30

 • Praktická hra boccie – zápasy, tréningové postupy, seminárny miniturnaj, rozhodovanie v boccii

12:30 – 13:30

 • Diskusia o možnostiach uplatnenia hráčov v boccii pre a možnosti uplatnenia boccie ako terapeutického a integračného nástroja pre sociálnych pracovníkov, žiakov základných a stredných škôl a iných ľudí venujúcich sa zdravotne postihnutým jednotlivcom

13:30   Obed

 

Lektor: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

 

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

 

Termín prihlásenia: do 15. 9. 2016

prihlaska_boccia

FUNKČNÝ TRÉNING NA MINITRAMPOLÍNACH

!!!!!!! Seminárje  pre nedostatok záujemcov zrušený!!!!!!!!! 

Kedy:             5.11.2016  od 9,00 hod.  do 13,30 hod.

Kde:                ZŠ Odborárska 1374/10, Nové Mesto nad Váhom

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 16,- EUR; nečlen 25,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Cvičenie na minitrampolínach je dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s riadítkami sprevádzané motivujúcou hudbou. Podstatou pozitívneho dopadu cvičenia sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a silových prvkov a tiež strečingu. Jednotlivé cvičenia a ich súslednosť sú systematicky pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Tieto kombinácie sa na pružnom výplete trampolíny stávajú nie len zábavou, ale aj veľmi účinnou formou posilňovania fyzickej a psychickej odolnosti. Nejedná sa o náhodné poskakovanie, ale o vysoko koordinované, jasne cielené cvičenie. Významná časť cvičenia je zameraná na balančné prvky, ktoré zvyšujú odolnosť vestibulárneho aparátu a posilňujú všedným pohybom utajené svalové segmenty.

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti cvičenia na nestabilnej podložke – minitrampolíne.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Program:

 

9,00 – 9,30 hod. – registrácia účastníkov

9,30 – 10,30 hod. – rozbor a základná stavba hodiny – vysvetlenie základných prvkov (technika a správne vykonanie)

10,30 – 12,00 hod. – ukážka a popis zásobníka cvičebných prvkov

12,00 – 13,00 hod. – základy posilňovania na trampolínach

13,00 – 14,00 hod. – ukážková hodina s prvkami posilňovania

14,00 – 14,30 hod. – záver a diskusia

 

Lektorka: Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_minitrampoliny