WORKSHOP BALANČNÉ CVIČENIA AKO SÚČASŤ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ

Kedy:             15.10. 2016 od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 12,- EUR; ostatní 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Zaradenie balančných (stabilizačných) cvičení by malo byť súčasťou každého tréningového plánu, nakoľko tento typ cviční napomáha obnoveniu svalovej rovnováhy a sily. Výsledkom pravidelného balančného tréningu je aktivizácia všetkých svalov okolo zaťažovaného kĺbu, dôkladnejšia spolupráca jednotlivých svalov i celková lepšia koordinácia pohybu, ako aj zlepšenie funkcie hlbokého stabilizačného systému. Balančné cvičenia sú prospešné pre všetky vekové, hmotnostné i kondičné kategórie. Prínosom môžu byť pre každého, profesionálne, či rekreačne športujúceho jednotlivca. Okrem zdokonalenia celkovej výkonnosti, pomôže k ľahšiemu zvládnutiu nečakaných situácií v športe, ale i v bežnom živote (rýchla a lepšia reakcia svalov napr. pri pošmyknutí, či iných nehodách).

Program:

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení bez pomôcok

11:15 – 11:45  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení s využitím nestabilných plôch (fitlopta, minitrampolína, bosu, overball…)

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Lektorky: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015.

Termín prihlásenia do 6.10.2016

prihlaska_balancne_cvicenia

 

FITLOPTA A JEJ MNOHOSTRANNÉ VYUŽITIE

Kedy:             4. 6. 2016, 9:30 – 14:00

Kde:               FTVŠ UK v Bratislave

Vstupné:         14,- EUR členovia SZ RTVŠ

20,- EUR ostatní účastníci

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:

09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:40  Teoretické základy cvičenia s fitloptou

10:45 – 11:30  Aeróbny tréning s fitloptou

11:30 – 11:45  Prestávka

11:45 – 12:30  CORE tréning s využitím fitlopty

12:30 – 13:30  Kompenzačné a uvoľňovacie cvičenia na fitlopte

13:30 – 14:00  Diskusia

 

Lektor: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť, ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Termín prihlásenia: do 1. 6. 2016

prihlaska_FITLOPTA

ZDRAVIE A KONDÍCIA SO ZÁVESNÝMI SYSTÉMAMI

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s využitím zavesných systémov na precvičenie hlbokého stabilizačného systému (CORE), a zároveň ich využitie pri kondičnom tréningu dospelých, žien, detí a seniorov. Seminár je určený pre trénerov a cvičiteľov športu pre všetkých, všetkých športových špecializácii, pre trénerov vo výkonnostnom športe a tiež pre širokú verejnosť.

Dátum: 3.9. 2016

Miesto: FTVŠ  UK v Bratislave

Program:

9:00 – 9:30  Registrácia

9:30 – 10:15 Teoretické základy závesných systémov

10:15 – 11:45 Zdravotne orientované cvičenia so závesnými systémami

11:45- 13:15 Kondičné cvičenia so závesnými systémami

13:15  – 13:45 Diskusia

Na seminárje potrebné si doniesť: športové oblečenie, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a písacie potreby.

Lektor: Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_ZAVESNE_systemy

ŠPORTUJME SPOLOČNE S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (BOCCIA A INÉ ŠPORTY)

Kedy:             24. 9. 2016

Kde:                           Zlatá 2, Rožňava

Vstupné:         18,- EUR, ZŤP účastníci a členovia SZ RTVŠ: 12,- EUR

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Boccia je paralympijská športová disciplína a pôvodne bola vytvorená pre ťažko telesne postihnutých hráčov. Bocciu môže hrať aj človek s vážnym zdravotným postihnutím, napr. aj človek ochrnutý od krku nadol, čo robí z boccie výnimočný šport. Kto by si vôbec vedel predstaviť, že človek s úplnou nehybnosťou končatín môže športovať na vrcholovej úrovni!?

Avšak nielen hráči s telesným postihnutím sa môžu zapojiť do súťaženia v boccii. Bocciu môže hrať každý – zdraví ľudia, mentálne postihnutí, seniori, dospelí aj deti. Úžasnou vlastnosťou boccie je, že medzi hráčmi z týchto odlišných kategórií stiera hranice. Žiadny hráč bez hendikepu si nemôže byť istý výhrou len kvôli tomu, že má hendikepovaného protihráča. Často sa stáva, že hráč bez hendikepu prehráva. Boccia určená pre všetkých sa nazýva integrovaná boccia a je vhodným prostriedkom integrácie v školskej telesnej výchove a v športe pre všetkých, kde zdravotne postihnutí jednotlivci sú integrovaní medzi populáciu bez zdravotného hendikepu a naopak.

Cieľom seminára je oboznámiť zdravú verejnosť i verejnosť so zdravotným postihnutím s bocciou, jej základnými pravidlami a tiež si bocciu prakticky aj vyskúšať.

 

Seminár je určený pre:

 • Trénerov športu pre všetkých so športovou špecializáciou šport zdravotne postihnutých alebo zdravotná telesná výchova a ostatných športových špecializácií
 • Výkonnostných i rekreačných hráčov boccie, resp. iných športov pre zdravotne postihnutých (telesne, mentálne, zrakovo, sluchovo)
 • Učiteľov a asistentov učiteľov, pôsobiacich na školách s vyučovaním zdravotnej telesnej výchovy alebo integrovanej telesnej výchovy
 • Všetkých ľudí, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým (napr. trénerov, pracovníkov pracujúcich v inštitúciách pre ľudí so zdravotným postihnutím – Domovy sociálnych služieb, Domovy a kluby dôchodcov, Detské domovy, atď.)
 • Všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto neobyčajne zábavnú a nenáročnú športovú disciplínu

 

Program:

9:00 – 9:30      Prezentácia účastníkov

9:30 – 10:30

 • Teoretické základy športovej disciplíny boccia – audiovizuálna, prezentácia športového vybavenia a príslušenstva
 • Šach ako vhodná športová aktivita pre zdravotne postihnutých
 • Prezentácia ozvučených lôpt a loptových športov pre nevidiacich

10:30 – 12:30

 • Praktická hra boccie – zápasy, tréningové postupy, seminárny miniturnaj, rozhodovanie v boccii

12:30 – 13:30

 • Diskusia o možnostiach uplatnenia hráčov v boccii pre a možnosti uplatnenia boccie ako terapeutického a integračného nástroja pre sociálnych pracovníkov, žiakov základných a stredných škôl a iných ľudí venujúcich sa zdravotne postihnutým jednotlivcom

13:30   Obed

 

Lektor: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

 

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

 

Termín prihlásenia: do 15. 9. 2016

prihlaska_boccia

FUNKČNÝ TRÉNING NA MINITRAMPOLÍNACH

 

Kedy:             1.10.2016  od 9,00 hod.  do 14,30 hod.

Kde:                Jumping® Mlyny,Átriový blok R, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 18,- EUR; nečlen 28,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Cvičenie na minitrampolínach je dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s riadítkami sprevádzané motivujúcou hudbou. Podstatou pozitívneho dopadu cvičenia sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a silových prvkov a tiež strečingu. Jednotlivé cvičenia a ich súslednosť sú systematicky pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Tieto kombinácie sa na pružnom výplete trampolíny stávajú nie len zábavou, ale aj veľmi účinnou formou posilňovania fyzickej a psychickej odolnosti. Nejedná sa o náhodné poskakovanie, ale o vysoko koordinované, jasne cielené cvičenie. Významná časť cvičenia je zameraná na balančné prvky, ktoré zvyšujú odolnosť vestibulárneho aparátu a posilňujú všedným pohybom utajené svalové segmenty.

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti cvičenia na nestabilnej podložke – minitrampolíne.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Program:

 

9,00 – 9,30 hod. – registrácia účastníkov

9,30 – 10,30 hod. – rozbor a základná stavba hodiny – vysvetlenie základných prvkov (technika a správne vykonanie)

10,30 – 12,00 hod. – ukážka a popis zásobníka cvičebných prvkov

12,00 – 13,00 hod. – základy posilňovania na trampolínach

13,00 – 14,00 hod. – ukážková hodina s prvkami posilňovania

14,00 – 14,30 hod. – záver a diskusia

 

Lektorka: Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015.

prihlaska_minitrampoliny

Joga v kontexte zdravého životného štýlu

Kedy:             21.5 o 10:00 – 13:00.

Kde:                Galandova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 9,- EUR; nečlen 16,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy, spoznať svoje vlastné telo a jeho fyziologické procesy trávenia a využitia energie. Ďalším cieľom je naučiť sa vytvor si „jedálniček“ na každý deň, ktorý obohatí naše telo o všetky potrebné látky a zároveň naštartuje v tele ozdravné a detoxikačné procesy. Na seminári sa oboznámime s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu, ktoré napomáhajú k detoxikácii, robia telo štíhle a pružné. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Seminár nie je určený len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti v cvičení powerjogy a vedomosti v oblasti zdravého životného štýlu, predovšetkým správnych zásad stravovania, aby sme predišli intoxikácii organizmu. Príďte si s nami zacvičiť jogu a zároveň sa dozvedieť niečo o správnom stravovaní.

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Vznik powerjogy ako cvičenia, ktoré pomáha k zdravému a štíhlemu telu 10,30 – 11,30 – Vymedzenie pojmu detoxikácie, ako sa správne stravovať

11,30 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax), ktoré pomáhajú očiste tela

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré pomôže k formovaniu postavy

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska – Joga

 

 

VYUŽITIE FITLOPTY A OVERBALU PRI VEDENÍ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ DOSPELÝCH A DETÍ

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           23.apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Fitlopta je ideálnym a dokonalým náčiním, ktoré má široké využitie, rozvíja pohyblivosť, silu,  koordináciu a rovnováhu.  Už samotné sedenie na fitlopte prispieva k správnemu držanie tela. Cvičenie na fitloptách má blahodarný vplyv nielen na chrbticu, ale aj celý pohybový aparát, podporuje optimálny sklon panvy. Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zdravo, zábavne a bezpečne cvičiť na fitlopte a s overbalom.

Program:

9.30 – 10.00 registrácia

10.00 – 10.30   Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.25 Ukážky a nácvik cvičení s fitloptou, zásobník cvičení pre dospelých a deti

11.30 – 12.15  Ukážky a nácvik cvičení s overbalom, zásobník cvičení pre dospelých a deti

Teoretická časť:

12.30 – 12:45 Rozbor hodiny a stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Poznámky :

  • Kapacita: 20 miest
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4.-€ člen, 10.-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7.-€ člen, 15.-€ nečlen)

 

 

Prihlásiť sa do 10.4.  2016 na adresu:  julia.palovicova@umb.sk,  mobil: 0907 801 191

Fitlopty prihlaska

PSYCHOMOTORICKÉ HRY PRE KAŽDÉHO

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             16. 4. 2016 o 8,45 – 14,00 hod.

Kde:               Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Ondavská 21, 040 11 Košice

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

V psychomotorike môžeme využívať vhodné pohybové prístupy a hry, ktoré vyúsťujú v sebarealizácii a k zvyšovaniu sebadôvery a uspokojenia. Hrou podnecujeme účastníkov k sebarealizácii a k vlastnému stvárneniu. Hra je často zrkadlom, v ktorom sa sami sotva spoznávame (hlavne pri spontánnych činnostiach). Hry majú silný emotívny zážitok a stavajú nás do nezvyčajných situácií, v ktorých sa odkrývajú tie stránky osobnosti, ktoré poriadne nepoznáme, alebo dokonca o nich vôbec nevieme (Blahutková, 2000). Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Psychomotorické hry sa od bežných hier odlišujú hlavne využívaním netradičných pomôcok, ktoré si účastníci môžu často vyrobiť sami ale aj tým, že tu nie sú víťazi, ani porazení. Víťazmi sa stávajú všetci, ktorí sa týchto hier zúčastňujú. To znamená, že aj účastníci, ktorí nedisponujú veľkými fyzickými a telovýchovnými predpokladmi, tí, ktorí nemajú vzťah k pohybovej aktivite, či k športu, alebo v nich nebývajú úspešní, a ostatní ich nechcú prijať do družstva, lebo im kazia hru. Aj títo jednotlivci nachádzajú v psychomotorike svoje uplatnenie, zažívajú svoje prvé úspechy zo svojej činnosti a sú tu chválení a povzbudzovaní, čo je pre nich a pre ich ďalší vzťah k pohybu veľmi dôležité.

 

Program:

8,45 – 9,15      Registrácia účastníkov

9,15 – 10,00    Teoretické základy psychomotoriky

10,00 – 14,00  Praktické cvičenia a hry:

 • Hry a cvičenia s vrchnáčikmi z pet fliaš a jogurtových kelímkov
 • Cvičenie s dekami a inými netradičnými náčiniami
 • Masáže a psychostimulácia
 • Healing joga, resp. chodidlová gymnastika

Lektorka: Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_psychomotorika

Konferencia 2016 Psychomotorika plagát-page-0

ZUMBA KIDS® MASTERCLASS A TANEČNO POHYBOVÉ HRY PRE DETI

!!!!!!!!!!  PRE NíZKY ZáUJEM JE SEMINMÁR ZRUŠENÝ!!!!!!!!!

Dátum:           5. marca 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr.Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 29.2.2016

mobil: 0907 801 191

 

Deti prirodzene radi tancujú a spievajú. Zumba Kids® je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady rešpektujúca osobitosti detského veku. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi cvičeniami. Využíva tance ako salsa, merengue, cumbia, reaggaeton, flamenco, hip-hop, cha-cha, samba, calypso, belly dance a omnoho viac. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Energické latino rytmy vytvárajú párty atmosféru, ktorá strhne deti do víru pohybu. Seminár je doplnený o ukážku tanečno-pohybových hier, ktoré robia lekcie kreatívnejšie a zábavnejšie.

 

Program:

Registrácia účastníkov 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod, alebo čo je to Zumba Kids® a Zumba Jr.®

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážková lekcia Zumba Kids® v trvaní 45 min. (pre deti 7 – 11 rokov)

11:15 – 11:45  Tanečné hry a súťaže – ukážky, využitie moderných aj folklórnych prvkov

 

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Poznámky :

  • Kapacita: 20  – každé účastník dostane na záver  - diplom
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložka platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
 • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_zumba_kids

Body Work – Power step

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           14. mája 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 15.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 7.5. 2016

mobil: 0907 801 191

 

BODY WORK  – POWER STEP je intenzívne a účinné cvičenie pre všetkých, ktorí nemajú príliš v láske zložité choreografie. Jednoduchá  rozcvička na zahriatie plynule prechádza do aeróbno-posilňovacieho bloku. Celá cvičebná jednotka je realizovaná  v aeróbnej zóne, ideálne na spaľovanie tukov. Cvičenie je zamerané na tvarovanie postavy, posilnenie všetkých svalových skupín s dôrazom na posilnenie fázických svalov – svaly ktoré majú tendenciu ochabovať. Cvičebná jednotka môže byť veľmi pestrá. Používanie rôznych metód – metóda nepretržitého zaťaženia, intervalová metóda, spájanie aeróbnych a posilňovacích cvičení do jednoduchých blokov, zaraďovanie rôznych druhov posilňovania – posilnenie izometrické a izotonické, využívanie náradí a rôzneho náčinia. To všetko robí hodinu veľmi nápaditou a obľúbenou u cvičiacej verejnosti. Zároveň, keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Limitom sú jedine kondičné a silové schopnosti, ktoré sa práve vplyvom tréningu zvyšujú.

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 -10.00

10.00 – 10.30  úvod

10.30 – 11.30  zásobník cvičení, choreografia

11.30 – 12.30  rozbor hodiny, stavba hodiny

12.30 – 13.00  prestávka

13.00 – 14.30  zásoba cvičení, technika

14.30  – 15.00  otázky a diskusia

Lektorka:       Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)
  • prihlaska_body_work