ANIMAČNÝ AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE WORKSHOP

 Kedy:             22. 4. 2017  od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 7,- EUR; ostatní účastníci: 15,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Komu je workshop určený?

Workshop je určený animátorom voľného času, inštruktorom aerobiku a iných skupinových cvičení, ktorí chcú získať nové poznatky a rozšíriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, alebo sa chcú inšpirovať pred letnou dovolenkovou a prázdninovou sezónou a odlíšiť svoj profesionálny prístup od ostatných.

Čo je náplňou workshopu:

  • teoretický rozbor vedenia lekcie (pre dospelých klientov a deti)
  • princípy animátorského predcvičovania a vedenia lekcie
  • praktické ukážky
  • metodické rady ako pripraviť zaujímavú a efektívnu lekciu aerobiku

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe, športe pre všetkých.

Lektori:

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.: vysokoškolský pedagóg so zameraním na rytmickú gymnastiku a tance, ľudové tance, aerobik, rekreačnú TV a šport, estetiku športu, lektorka ľudových tancov pre MC Slovákov žijúcich v zahraničí, lektorka pre rytmickú gymnastiku a tanec pri MC UMB v BB, trénerka aerobiku V. tr., lektorka a organizátorka školenia trénerov I. a II. triedy SZ RTVŠ.

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Tréner III. triedy v špecializácii Aerobik, tréner III. triedy v špecializácii Zdravotná TV, Zumba inštruktor – Basic steps 1, Basic steps 2, Zumba Kids,  Kondičný tréner I.kv., športový animátor v sezónach 2006 – 2012.

 

Mgr. Vanesa Majerová: FF UMB – špecializácia aerobik, tréner športu pre všetkých III. Kvalifikačného stupňa so špecializáciou aerobik.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 13. 04. 2017

prihlaska aerobic