Všetky príspevky od Stanislav Kracek

ŠPORTUJME SPOLOČNE S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (BOCCIA A INÉ ŠPORTY)

!!!!!!!! SEMINÁR JE ZRUŠENÝ !!!!!!!!

 

Kedy:             24. 9. 2016

Kde:                           Zlatá 2, Rožňava

Vstupné:         18,- EUR, ZŤP účastníci a členovia SZ RTVŠ: 12,- EUR

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Boccia je paralympijská športová disciplína a pôvodne bola vytvorená pre ťažko telesne postihnutých hráčov. Bocciu môže hrať aj človek s vážnym zdravotným postihnutím, napr. aj človek ochrnutý od krku nadol, čo robí z boccie výnimočný šport. Kto by si vôbec vedel predstaviť, že človek s úplnou nehybnosťou končatín môže športovať na vrcholovej úrovni!?

Avšak nielen hráči s telesným postihnutím sa môžu zapojiť do súťaženia v boccii. Bocciu môže hrať každý – zdraví ľudia, mentálne postihnutí, seniori, dospelí aj deti. Úžasnou vlastnosťou boccie je, že medzi hráčmi z týchto odlišných kategórií stiera hranice. Žiadny hráč bez hendikepu si nemôže byť istý výhrou len kvôli tomu, že má hendikepovaného protihráča. Často sa stáva, že hráč bez hendikepu prehráva. Boccia určená pre všetkých sa nazýva integrovaná boccia a je vhodným prostriedkom integrácie v školskej telesnej výchove a v športe pre všetkých, kde zdravotne postihnutí jednotlivci sú integrovaní medzi populáciu bez zdravotného hendikepu a naopak.

Cieľom seminára je oboznámiť zdravú verejnosť i verejnosť so zdravotným postihnutím s bocciou, jej základnými pravidlami a tiež si bocciu prakticky aj vyskúšať.

 

Seminár je určený pre:

 • Trénerov športu pre všetkých so športovou špecializáciou šport zdravotne postihnutých alebo zdravotná telesná výchova a ostatných športových špecializácií
 • Výkonnostných i rekreačných hráčov boccie, resp. iných športov pre zdravotne postihnutých (telesne, mentálne, zrakovo, sluchovo)
 • Učiteľov a asistentov učiteľov, pôsobiacich na školách s vyučovaním zdravotnej telesnej výchovy alebo integrovanej telesnej výchovy
 • Všetkých ľudí, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým (napr. trénerov, pracovníkov pracujúcich v inštitúciách pre ľudí so zdravotným postihnutím – Domovy sociálnych služieb, Domovy a kluby dôchodcov, Detské domovy, atď.)
 • Všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto neobyčajne zábavnú a nenáročnú športovú disciplínu

 

Program:

9:00 – 9:30      Prezentácia účastníkov

9:30 – 10:30

 • Teoretické základy športovej disciplíny boccia – audiovizuálna, prezentácia športového vybavenia a príslušenstva
 • Šach ako vhodná športová aktivita pre zdravotne postihnutých
 • Prezentácia ozvučených lôpt a loptových športov pre nevidiacich

10:30 – 12:30

 • Praktická hra boccie – zápasy, tréningové postupy, seminárny miniturnaj, rozhodovanie v boccii

12:30 – 13:30

 • Diskusia o možnostiach uplatnenia hráčov v boccii pre a možnosti uplatnenia boccie ako terapeutického a integračného nástroja pre sociálnych pracovníkov, žiakov základných a stredných škôl a iných ľudí venujúcich sa zdravotne postihnutým jednotlivcom

13:30   Obed

 

Lektor: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

 

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

 

Termín prihlásenia: do 15. 9. 2016

prihlaska_boccia

FUNKČNÝ TRÉNING NA MINITRAMPOLÍNACH

!!!!!!! Seminárje  pre nedostatok záujemcov zrušený!!!!!!!!! 

Kedy:             5.11.2016  od 9,00 hod.  do 13,30 hod.

Kde:                ZŠ Odborárska 1374/10, Nové Mesto nad Váhom

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 16,- EUR; nečlen 25,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Cvičenie na minitrampolínach je dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s riadítkami sprevádzané motivujúcou hudbou. Podstatou pozitívneho dopadu cvičenia sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a silových prvkov a tiež strečingu. Jednotlivé cvičenia a ich súslednosť sú systematicky pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Tieto kombinácie sa na pružnom výplete trampolíny stávajú nie len zábavou, ale aj veľmi účinnou formou posilňovania fyzickej a psychickej odolnosti. Nejedná sa o náhodné poskakovanie, ale o vysoko koordinované, jasne cielené cvičenie. Významná časť cvičenia je zameraná na balančné prvky, ktoré zvyšujú odolnosť vestibulárneho aparátu a posilňujú všedným pohybom utajené svalové segmenty.

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti cvičenia na nestabilnej podložke – minitrampolíne.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Program:

 

9,00 – 9,30 hod. – registrácia účastníkov

9,30 – 10,30 hod. – rozbor a základná stavba hodiny – vysvetlenie základných prvkov (technika a správne vykonanie)

10,30 – 12,00 hod. – ukážka a popis zásobníka cvičebných prvkov

12,00 – 13,00 hod. – základy posilňovania na trampolínach

13,00 – 14,00 hod. – ukážková hodina s prvkami posilňovania

14,00 – 14,30 hod. – záver a diskusia

 

Lektorka: Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_minitrampoliny

Joga v kontexte zdravého životného štýlu

Kedy:             21.5 o 10:00 – 13:00.

Kde:                Galandova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 9,- EUR; nečlen 16,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy, spoznať svoje vlastné telo a jeho fyziologické procesy trávenia a využitia energie. Ďalším cieľom je naučiť sa vytvor si „jedálniček“ na každý deň, ktorý obohatí naše telo o všetky potrebné látky a zároveň naštartuje v tele ozdravné a detoxikačné procesy. Na seminári sa oboznámime s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu, ktoré napomáhajú k detoxikácii, robia telo štíhle a pružné. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Seminár nie je určený len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti v cvičení powerjogy a vedomosti v oblasti zdravého životného štýlu, predovšetkým správnych zásad stravovania, aby sme predišli intoxikácii organizmu. Príďte si s nami zacvičiť jogu a zároveň sa dozvedieť niečo o správnom stravovaní.

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Vznik powerjogy ako cvičenia, ktoré pomáha k zdravému a štíhlemu telu 10,30 – 11,30 – Vymedzenie pojmu detoxikácie, ako sa správne stravovať

11,30 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax), ktoré pomáhajú očiste tela

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré pomôže k formovaniu postavy

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska – Joga

 

 

VYUŽITIE FITLOPTY A OVERBALU PRI VEDENÍ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ DOSPELÝCH A DETÍ

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           23.apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Fitlopta je ideálnym a dokonalým náčiním, ktoré má široké využitie, rozvíja pohyblivosť, silu,  koordináciu a rovnováhu.  Už samotné sedenie na fitlopte prispieva k správnemu držanie tela. Cvičenie na fitloptách má blahodarný vplyv nielen na chrbticu, ale aj celý pohybový aparát, podporuje optimálny sklon panvy. Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zdravo, zábavne a bezpečne cvičiť na fitlopte a s overbalom.

Program:

9.30 – 10.00 registrácia

10.00 – 10.30   Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.25 Ukážky a nácvik cvičení s fitloptou, zásobník cvičení pre dospelých a deti

11.30 – 12.15  Ukážky a nácvik cvičení s overbalom, zásobník cvičení pre dospelých a deti

Teoretická časť:

12.30 – 12:45 Rozbor hodiny a stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Poznámky :

  • Kapacita: 20 miest
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4.-€ člen, 10.-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7.-€ člen, 15.-€ nečlen)

 

 

Prihlásiť sa do 10.4.  2016 na adresu:  julia.palovicova@umb.sk,  mobil: 0907 801 191

Fitlopty prihlaska

PSYCHOMOTORICKÉ HRY PRE KAŽDÉHO

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             16. 4. 2016 o 8,45 – 14,00 hod.

Kde:               Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Ondavská 21, 040 11 Košice

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

V psychomotorike môžeme využívať vhodné pohybové prístupy a hry, ktoré vyúsťujú v sebarealizácii a k zvyšovaniu sebadôvery a uspokojenia. Hrou podnecujeme účastníkov k sebarealizácii a k vlastnému stvárneniu. Hra je často zrkadlom, v ktorom sa sami sotva spoznávame (hlavne pri spontánnych činnostiach). Hry majú silný emotívny zážitok a stavajú nás do nezvyčajných situácií, v ktorých sa odkrývajú tie stránky osobnosti, ktoré poriadne nepoznáme, alebo dokonca o nich vôbec nevieme (Blahutková, 2000). Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Psychomotorické hry sa od bežných hier odlišujú hlavne využívaním netradičných pomôcok, ktoré si účastníci môžu často vyrobiť sami ale aj tým, že tu nie sú víťazi, ani porazení. Víťazmi sa stávajú všetci, ktorí sa týchto hier zúčastňujú. To znamená, že aj účastníci, ktorí nedisponujú veľkými fyzickými a telovýchovnými predpokladmi, tí, ktorí nemajú vzťah k pohybovej aktivite, či k športu, alebo v nich nebývajú úspešní, a ostatní ich nechcú prijať do družstva, lebo im kazia hru. Aj títo jednotlivci nachádzajú v psychomotorike svoje uplatnenie, zažívajú svoje prvé úspechy zo svojej činnosti a sú tu chválení a povzbudzovaní, čo je pre nich a pre ich ďalší vzťah k pohybu veľmi dôležité.

 

Program:

8,45 – 9,15      Registrácia účastníkov

9,15 – 10,00    Teoretické základy psychomotoriky

10,00 – 14,00  Praktické cvičenia a hry:

 • Hry a cvičenia s vrchnáčikmi z pet fliaš a jogurtových kelímkov
 • Cvičenie s dekami a inými netradičnými náčiniami
 • Masáže a psychostimulácia
 • Healing joga, resp. chodidlová gymnastika

Lektorka: Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_psychomotorika

Konferencia 2016 Psychomotorika plagát-page-0

ZUMBA KIDS® MASTERCLASS A TANEČNO POHYBOVÉ HRY PRE DETI

!!!!!!!!!!  PRE NíZKY ZáUJEM JE SEMINMÁR ZRUŠENÝ!!!!!!!!!

Dátum:           5. marca 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr.Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 29.2.2016

mobil: 0907 801 191

 

Deti prirodzene radi tancujú a spievajú. Zumba Kids® je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady rešpektujúca osobitosti detského veku. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi cvičeniami. Využíva tance ako salsa, merengue, cumbia, reaggaeton, flamenco, hip-hop, cha-cha, samba, calypso, belly dance a omnoho viac. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Energické latino rytmy vytvárajú párty atmosféru, ktorá strhne deti do víru pohybu. Seminár je doplnený o ukážku tanečno-pohybových hier, ktoré robia lekcie kreatívnejšie a zábavnejšie.

 

Program:

Registrácia účastníkov 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod, alebo čo je to Zumba Kids® a Zumba Jr.®

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážková lekcia Zumba Kids® v trvaní 45 min. (pre deti 7 – 11 rokov)

11:15 – 11:45  Tanečné hry a súťaže – ukážky, využitie moderných aj folklórnych prvkov

 

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Poznámky :

  • Kapacita: 20  – každé účastník dostane na záver  – diplom
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložka platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
 • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_zumba_kids

Body Work – Power step

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           14. mája 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 15.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 7.5. 2016

mobil: 0907 801 191

 

BODY WORK  – POWER STEP je intenzívne a účinné cvičenie pre všetkých, ktorí nemajú príliš v láske zložité choreografie. Jednoduchá  rozcvička na zahriatie plynule prechádza do aeróbno-posilňovacieho bloku. Celá cvičebná jednotka je realizovaná  v aeróbnej zóne, ideálne na spaľovanie tukov. Cvičenie je zamerané na tvarovanie postavy, posilnenie všetkých svalových skupín s dôrazom na posilnenie fázických svalov – svaly ktoré majú tendenciu ochabovať. Cvičebná jednotka môže byť veľmi pestrá. Používanie rôznych metód – metóda nepretržitého zaťaženia, intervalová metóda, spájanie aeróbnych a posilňovacích cvičení do jednoduchých blokov, zaraďovanie rôznych druhov posilňovania – posilnenie izometrické a izotonické, využívanie náradí a rôzneho náčinia. To všetko robí hodinu veľmi nápaditou a obľúbenou u cvičiacej verejnosti. Zároveň, keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Limitom sú jedine kondičné a silové schopnosti, ktoré sa práve vplyvom tréningu zvyšujú.

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 -10.00

10.00 – 10.30  úvod

10.30 – 11.30  zásobník cvičení, choreografia

11.30 – 12.30  rozbor hodiny, stavba hodiny

12.30 – 13.00  prestávka

13.00 – 14.30  zásoba cvičení, technika

14.30  – 15.00  otázky a diskusia

Lektorka:       Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)
  • prihlaska_body_work

AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE PRE ANIMÁTOROV

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           9. apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť do 31.3.2016

mobil: 0907 801 191

 

Animačné aktivity sú v súčasnosti veľmi obľúbené a žiadané nielen v detských táboroch, letoviskách, ale čoraz častejšie aj v rekreačných a dovolenkových strediskách počas celého roka. Tanečné formy animácie patria k tým najžiadanejším, pretože dokážu prilákať širokú klientelu všetkých vekových skupín. Uplatnenie animácie v aerobiku môže pomôcť inštruktorom prilákať viac klientov na svoje hodiny. Workshop je určený animátorom voľného času, inštruktorom aerobiku a iných skupinových cvičení, ktorí chcú získať nové, rozšíriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, alebo sa chcú inšpirovať pred letnou dovolenkovou a prázdninovou sezónou a odlíšiť svoj profesionálny prístup od ostatných.

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  hod. Otvorenie a teoretický úvod – animácia, aerobik a klubové tance

Praktická časť:

10.30 – 11.00  Ukážka aerobiku s prvkami animácie

11.00 –11.30   Ukážky klubových tancov pre deti a dospelých

11.30 – 12.00  Zásoba a technika cvičení pri skupinových animačných cvičeniach

Teoretická časť:

12.15 – 12.45  Teoretický rozbor a stavba hodiny

12.45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

  • Kapacita: 20 miest
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_aerobik

MINIKURZ NORDIC WALKING

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

MINI kurz severskej chôdze je určený pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu.

Lektori

A. Kašper a L. Okoličányová

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_nordic_walking

 Related: hickory view apartments in north little rock arkansas, upper extremity functional index calculator, why does badboyhalo hate memes, robert broussard 2020, chainsaw carving events 2022, christopher radko obituary, atang de la rama, why are iowa property taxes so high, what’s grey and comes in pints afterlife, gsc service center 409 christina drive east dundee, il 60008, bbc bitesize habitats ks3, has laura woods left talksport, hyperbola application in real life, mgm northfield park win loss statement, jim smith interrogator,Related: manchester, nh police log today, apollo global management executives, alabama women’s golf roster, joshua woods obituary, hardee’s general manager salary, starkville, ms arrests 2021, airbnb chillicothe, ohio, lumsdale falls walk from tansley, sbac testing nevada 2021 opt out, things to do in birmingham, al for couples, bank of america unvaccinated employees, what category was hurricane isabel when it hit virginia, taurus single love horoscope tomorrow, why did gavin leave saving hope, richard duryea obituary,Related: why is emily riemer leaving wcvb, matlab plot multiple graphs in separate windows, 223 wylde disadvantages, youngstown news obituaries, best class for annette maddening, rydell dealership locations, is the first or second dose of suprep worse, us youth futsal national team tryouts, seiryu stone betta, magnolia pearl dress, cedarville university crazy rules, epekto ng industriyalismo, j leal funeral home south houston, tx 77587, telogis remote dynamics, lancaster general hospital covid,Related: donating old foreign currency to charity, john wayne gacy net worth, como conectar un pulsador de 2 pines, justin sullivan california, berliner park softball tournaments 2022, is posh shoppe legit, flexural strength to compressive strength converter, 5 o’clock steakhouse char sauce recipe, rosemont seneca partners washington, dc, wyckoff board of education candidates, san antonio roosevelt football roster, how did the kilchers make money before the show, terremoto in campania pochi minuti fa, williams peep sights for henry rifles, arenac county fatal crash,Related: is simon dominic married, wolfram alpha summation notation calculator, chrysler limp mode fix, bible journaling pens hobby lobby, psalm 43 the message, kim seon ho running man, rich lee raleigh, nc, what color hair does my soulmate have buzzfeed, alvin s glenn inmate search, henrys lake camping, tasty waves strain lifted, joaquin antonio consuelos, randall carlson biography, grandma’s home essential oils, 2 channel 100w amplifier,Related: slack avatar images, facultative pond advantages and disadvantages, municipal mark wahlberg net worth, naratibong ulat tungkol sa tvl strand, black atlanta influencers, thank you email to professor end of semester, subscript 2 copy and paste, can you swim in lake bryan orlando, jennifer ertman autopsy, henderson silver knights salaries, zillow port st lucie newest listings, music magpie extra 20 selling, the ledges huntsville wedding cost, x4: foundations abandoned ships 30, inuit word for storm,Related: rhine water levels 2022, the pub pennsauken, nj closing, tazewell county death notices, party venues in brevard county, queensland shipwrecks locations, do hamsters explode in microwaves, xcel energy transmission line map, workday job requisition fill date, best parking for lumen field, kim stolz and michaela kraenzle, laredo united football coaching staff, ahl team values, anaheim police department file a report, what to say when someone says, bye felicia, examples of adaptive behavior assessments,Related: chicago police pension list, left join in power bi relationship, does morrisons have a clothes bank, faa building height restrictions, marin county generator rules, frases sobre envejecer feliz, british airways cabin crew recruitment 2021, college football stadium puzzles, jarvis redwine family, don bosco high school football, buckingham county mugshots, dr coco march 21 day detox, youngest mlb manager to win world series, 1956 pontiac station wagon for sale, which statement describes the spanish colonization of north america,Related: april osteen simons husband, meet kevin lawsuit, halo avatar vrchat, mcintosh lake wa boating, gruhapravesam milk boiling vessel, i feel like a stranger in my own family, sugar’n cream scrub off yarn crochet patterns, worst aries celebrities, tannis g montgomery biography, understatement in the letter from birmingham jail, are self defense keychains legal in iowa, carnival dry dock schedule 2022, french country kitchen colors, celeste hotel haunted, albert demeo interview,Related: is olaplex cheaper at cosmoprof, arthrex speedbridge complications, dog swollen lymph nodes home remedies, classic fleece vs sponge fleece, ibew california job calls, branch avenue accident, fibromyalgia covid vaccine side effects, columbia business school gmat waiver, did robert levine remarry, super easy ground beef recipes with potatoes, laundromat for sale cook county, st george island food truck, tampa airport arrivals red or blue, what time can you buy alcohol in illinois sunday, animals on the beartooth highway,Related: genevieve yatco gonzales biography, rooftop snipers 2 player games, houlton pioneer times police log, nba players that wear number 3, sevier county alcohol laws, how to know original olay products, iberian people characteristics, angenieux optimo vs optimo style, will my perm get curlier after i wash it, kevin garnett wingspan, 5 polly ave, clarksville, pa, dhs security and training requirements for contractors, deborah gillespie age, are bluebonnet vitamins usp certified, sam and jason gh break up,Related: uwsp women’s basketball: roster, what american brands are popular in italy, what disease does sam waterston have, how to hack csgo clicker using inspect, scott lindbergh, syracuse obituary this week, serbian military gear, two memorable characters created by jason reynolds, lucille’s peanut coleslaw recipe, kluen cheewit ep 7 eng sub kissasian, paddle board deception pass, ignoring a cancer man after breakup, wreck on highway 36 missouri, ashpal kaur bhogal hockey, local scholarships florida,Related: marriage commissioner virginia, what is the legal drinking age in mexico, jimmy hoffa net worth at death, power bi merge two tables with same columns, eyewitness news reporters, richard zalatoris ubs, rancho cordova police news today, pienso que subjunctive or indicative, triathlon age group european championships 2022, crst contract lawsuit, covid 19 vaccine memory loss, breach of contract california complaint, self starter resume examples, khan lab school acceptance rate, queens hospital address,Related: richard betz son of carl betz, hospital lost my belongings, hampton yacht club membership fees, ancho reyes verde substitute, zanussi dishwasher beeping 4 times, how old was billy martin when he died, mission row police station fivem, does ph3 follow the octet rule, whipps cross hospital rheumatology phone number, university of florida gymnastics camp 2022, mohamed bayo origine des parents, turbinado sugar vs coconut sugar, mole with black seeds, pictures of trapped blood after sclerotherapy, the club at snoqualmie ridge membership cost,Related: roy rogers daughter confirm the truth about him, exhibit a george powell update, superior construction north augusta, sc, dr pradip ghoshal cardiologist nrs hospital, how many days till june 16 2021 without weekends, marjorie goodson and william cagle, are brian and sarah from backyard builds married, helen rich wrigley heiress net worth, riverbend church austin lgbt, candace campos biography, can you wear a claddagh ring on your middle finger, elizabeth moon illness, franklin, va police news, identify five benefits of community safety initiatives sia, cayman island food recipes,Related: staten island dead body found, west shore country club membership cost, drill team vs cheerleading, zombie castaways toys island walkthrough, how long can you keep yorkshire puddings in the fridge, another word for not talked about enough, is cary, nc liberal or conservative, can you sync razer and steelseries rgb, james carter referee salary, laurie crouch illness, city sauna rota maria, eddie guerrero funeral, zoo guardians animal list, realidades 1 wava audio files, what does december mean in the bible,Related: bible verses about protection from disease, wnem news anchor fired, what is environmental criminology theory, world conqueror 3 redeem codes 2021, 7 difficulties in ethical decision making, is a yellow tongue a sign of covid, miniature bull terrier puppies illinois, power bi scatter plot multiple series, boris becker first wife, when a guy tells you he’s going to bed early, handil holdings, llc stock, berea police blotter, university hospital, coventry catering jobs, how to calculate cola increase for 2021, musicians who died in august 2021,Related: idaho falls recent arrests, junior piano competition 2023, laredo obituaries today, san bruno golf center closing, miele troubleshooting videos, white brass vs yellow brass, advantages and disadvantages of camping in france, what channel is kvcr on spectrum, 5 letter words with hai in the middle, kevigs wisepay login, govee permanent outdoor lights, how was zoey bartlet found, fight club parents guide, united high school football roster, 37th engineer battalion,Related: accident on sr 60 near yeehaw junction, best selling memoirs 2020, club lake greenville tx fireworks, a rockstar games social club account is required fivem, backdated pay rise after leaving nhs, bradenton mugshots 2022, norwegian funeral traditions, how to cook frozen dry ribs in air fryer, bobby johnson obituary, kesar mango florida, lily snyder musically, few in amount crossword clue, malolo syrup recipes, northern rescue what did charlie find out about alex, ball arena concessions,Related: telemundo houston weather, how to increase sweetness of guava fruit, michael h scott net worth, fishing sponsorship packages, remington housing baltimore county, creed virgin island water discontinued, gereja mawar sharon pecah 2020, diesel claim martin lewis, traffic on mass pike westbound now, methodist university women’s basketball coach, the resident aj austin mom replaced, where does maisy biden go to college, what is verizon services do not publish mean, gedle kidusan pdf, ron hurts draco fanfiction,Related: msis3173: active directory account validation failed, desantis family chapel, why does britney spears always have smeared eyeliner, first gen cummins for sale in oklahoma, is bobby brown’s brother tommy still alive, terra luna burn tracker, fatal shooting in terrell, tx, state of texas active warrants, jamie o’sullivan actor, dior aims and objectives, valley view university sandwich courses and fees, brevard county culvert requirements, que hacer cuando un hombre te ignora por whatsapp, the least racist city in canada, behr stonewashed undertones,Related: thank you for capturing this beautiful moment, connect metamask to thor financial, breyerfest 2022 special runs, stechender schmerz after periode, what happened to jack on q104, is it illegal to cut pampas grass, st mary magdalen melvindale, anthony bourdain el salvador, was johnny yuma, a real person, change agoda email address, the baked bear nutrition information, craigslist fresno homes for rent by owner, work on a vineyard in italy, does mike gorman have parkinson’s, battle at the falls baseball tournament 2022,

Powerjoga na každý deň

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             12. 3. 2016 o 9,30 – 13,00 hod.

Kde:                Galanova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Powerjoga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý štýl jogy, ktorý zo základov „Pozdravu Slnka“ rozvíja ďalšie pozície (ásany) s uvedomením si svojho dychu a centra tela.  Skĺbením jednoduchosti, individuality nás samých, zdravotných benefitov a jogových ásan dochádza k vedomému cvičeniu powerjogy. Powerjoga je ideálny tréning celého tela – natiahnutie a posilnenie zároveň, očista mysle, obnova ducha.

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy. Spoznať charakteristiku powerjogy a jej stručný vývoj. Oboznámiť sa s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu a rovnovážnymi polohami tak, aby účastníci seminára si vedeli zostaviť cvičenie so zachovaním anatomických a zdravotných zásad správneho cvičenia. Za využitia základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Úvod do filozofie jógy a stručná história a vývoj jogy, jogové štýly

10,30 – 11,00 – História a charakteristika powerjogy a zdravý životný štýl

11,00 – 11,45 – Pozdrav slnku A+B  (Súrja Namaskár)

11,45 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax)

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré navodí rovnováhu tela mysle a duše

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_powerjoga