CREATIVE FITBALL (KREATÍVNE S FITLOPTOU)

Kedy:             26.11.2016 od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 12,- EUR; ostatní 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Seminár je vhodný pre trénerov/inštruktorov skupinových cvičení, ale i pre širokú verejnosť, ktorí chcú zdravo aj zaujímavo a kreatívne cvičiť na fitlopte. Cvičenie s fitloptami patrí medzi obľúbené lekcie medzi klientmi, ktorí nemôžu cvičiť aerobik zo zdravotných dôvodov, alebo ich nebavia aerobikové a iné tanečné lekcie. Fitlopta dáva široké možnosti ako urobiť cvičebnú lekciu zábavnou a zároveň prospešnou pre zdravie klienta. Fitlopta podporuje a rozvíja pohyblivosť, silu, koordináciu a rovnováhu, prispieva k správnemu držaniu tela a sklonu panvy. Cvičebná jednotka po úvodnom aeróbnom zahriatí a nácviku správneho sedu a polôh na lopte prechádza k hlavnej časti realizovanej v aeróbnej zóne. Hlavná časť sa cvičí predovšetkým v sede alebo v ľahu či iných polohách na fitlopte, môže byť zameraná na uvoľnenie a natiahnutie skrátených (tonických) svalov alebo posilňovanie svalov s tendenciou ku ochabovaniu (svaly fázické). Lekcia môže byť veľmi pestrá s využitím rôznych metód posilňovania, balančných a koordinačných cvičení, spájania aeróbnych blokov s posilňovacími cvičeniami, v neposlednom rade aj relaxačných cvičení. Keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých.

Program:

09.30 – 10.00 Registrácia

10.00 – 10.30 Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.40 Ukážková lekcia „Creative Fitball“ – aeróbny tréning s hudbou (rozbor hodiny)

11.50 – 12.50 Nácvik a zásobník cvičení podľa svalových skupín

12.50 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Lektorky: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014, 2015 a 2016.

Termín prihlásenia do 16.11.2016

prihlaska_CREATIVE_fitbal