FITLOPTA A JEJ MNOHOSTRANNÉ VYUŽITIE

Kedy:             4. 6. 2016, 9:30 – 14:00

Kde:               FTVŠ UK v Bratislave

Vstupné:         14,- EUR členovia SZ RTVŠ

20,- EUR ostatní účastníci

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:

09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:40  Teoretické základy cvičenia s fitloptou

10:45 – 11:30  Aeróbny tréning s fitloptou

11:30 – 11:45  Prestávka

11:45 – 12:30  CORE tréning s využitím fitlopty

12:30 – 13:30  Kompenzačné a uvoľňovacie cvičenia na fitlopte

13:30 – 14:00  Diskusia

 

Lektor: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť, ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Termín prihlásenia: do 1. 6. 2016

prihlaska_FITLOPTA