FUNKČNÝ TRÉNING NA MINITRAMPOLÍNACH

!!!!!!! Seminárje  pre nedostatok záujemcov zrušený!!!!!!!!! 

Kedy:             5.11.2016  od 9,00 hod.  do 13,30 hod.

Kde:                ZŠ Odborárska 1374/10, Nové Mesto nad Váhom

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 16,- EUR; nečlen 25,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Cvičenie na minitrampolínach je dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s riadítkami sprevádzané motivujúcou hudbou. Podstatou pozitívneho dopadu cvičenia sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamických šprintov, balančných a silových prvkov a tiež strečingu. Jednotlivé cvičenia a ich súslednosť sú systematicky pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Tieto kombinácie sa na pružnom výplete trampolíny stávajú nie len zábavou, ale aj veľmi účinnou formou posilňovania fyzickej a psychickej odolnosti. Nejedná sa o náhodné poskakovanie, ale o vysoko koordinované, jasne cielené cvičenie. Významná časť cvičenia je zameraná na balančné prvky, ktoré zvyšujú odolnosť vestibulárneho aparátu a posilňujú všedným pohybom utajené svalové segmenty.

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti cvičenia na nestabilnej podložke – minitrampolíne.

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Program:

 

9,00 – 9,30 hod. – registrácia účastníkov

9,30 – 10,30 hod. – rozbor a základná stavba hodiny – vysvetlenie základných prvkov (technika a správne vykonanie)

10,30 – 12,00 hod. – ukážka a popis zásobníka cvičebných prvkov

12,00 – 13,00 hod. – základy posilňovania na trampolínach

13,00 – 14,00 hod. – ukážková hodina s prvkami posilňovania

14,00 – 14,30 hod. – záver a diskusia

 

Lektorka: Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_minitrampoliny