Informácie pre trénerov

Tréneri,  zaregistrujte, že pôvodná 3. trieda sa zmenila na 1. kvalifikačný stupeň. Najvyššou triedou je 5. kvalifikačná trieda. Prosíme, aby ste si v tomto zmysle zažiadali o výmenu preukazov spolu so žiadosťou o vydanie licencie (viď.  sekcia vzdelávanie).