Kontakty

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu

Adresa: Junácka 6,  831 04 Bratislava

Mgr. Dagmar Nemček, PhD. – Predsedníčka

email: nemcek@szrtvs.sk