Kontakty

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu

Korešpondenčná adresa: Mgr. Ján Reháček, Junácka 6,  831 04 Bratislava

Mgr. Dagmar Nemček, PhD. – Predsedníčka

email: dagmar.nemcek@uniba.sk

Generálny sekretár:

Mgr. Ján Reháček

email: szrtvs@szrtvs.sk

mobil: 0905462372

IBAN:  SK87 0900 0000 0000 1148 4207