Powerjoga na každý deň

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             12. 3. 2016 o 9,30 – 13,00 hod.

Kde:                Galanova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Powerjoga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý štýl jogy, ktorý zo základov „Pozdravu Slnka“ rozvíja ďalšie pozície (ásany) s uvedomením si svojho dychu a centra tela.  Skĺbením jednoduchosti, individuality nás samých, zdravotných benefitov a jogových ásan dochádza k vedomému cvičeniu powerjogy. Powerjoga je ideálny tréning celého tela – natiahnutie a posilnenie zároveň, očista mysle, obnova ducha.

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy. Spoznať charakteristiku powerjogy a jej stručný vývoj. Oboznámiť sa s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu a rovnovážnymi polohami tak, aby účastníci seminára si vedeli zostaviť cvičenie so zachovaním anatomických a zdravotných zásad správneho cvičenia. Za využitia základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Úvod do filozofie jógy a stručná história a vývoj jogy, jogové štýly

10,30 – 11,00 – História a charakteristika powerjogy a zdravý životný štýl

11,00 – 11,45 – Pozdrav slnku A+B  (Súrja Namaskár)

11,45 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax)

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré navodí rovnováhu tela mysle a duše

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_powerjoga