PRIENIK ZDRAVIA, KONDÍCIE A PÔVABU II.

Kedy:             22. 09. 2018  od 9,30 hod. do 15,30 hod.

Kde:               Ellegance, Cassovar Žriedlova 8, 040 01 Košice

Vstupné:         20,-

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:
09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00 – 10:45  bodyART STRUCTURE

10:45 – 11:30  Pilates

11:30 – 12:15  deepWORK

12:15 – 12:45  PRESTÁVKA

12:45 – 13:30  PortDeBras®

13:30 – 14:15  bodyART STRETCH&FLOW

14:15 – 15:00  Joga

15:00 – 15:30  Diskusia, Záver

 

 

Lektori: Ing. Helena Ballová, Mgr. Lea Grančič, Katie De Chimp

 

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2017 a 2018, prípadne si známky dokúpiť na mieste.

 

Termín prihlásenia do 09. 09. 2018

prihlaska