Školenia

Záujemcovia o školenia vyššej kvalifikačnej trénerkej triedy sa môžu priebežne prihlasovať na nemcek@szrtvs.sk (pokiaľ bude naplnený dostatočný počet záujemcov tak SZRTVŠ zorganizuje školenie).