ŠKOLENIE TRÉNEROV ŠPORTU PRE VŠETKÝCH I. a II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – VŠEOBECNÁ ČASŤ

Všeobecná časť školenia trénerov Športu pre všetkých je podmienkou pre absolvovanie špeciálnej časti v špecializáciách: Zdravotná telesná výchova, Fitnes a Aerobik. Predpokladaný dátum špeciálnej časti školenia trénerov bude november – december 2015.

MIESTO: FTVŠ UK

DÁTUM: 13. – 15. 11. 2015

KONTAKT: Dagmar Nemček, 0905939798, nemcek@szrtvs.sk

SZRTVŠ  si vyhradzuje právo na zmenu dátumu školenia.

prihlaska_BA