ŠPORTUJME SPOLOČNE S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (BOCCIA A INÉ ŠPORTY)

!!!!!!!! SEMINÁR JE ZRUŠENÝ !!!!!!!!

 

Kedy:             24. 9. 2016

Kde:                           Zlatá 2, Rožňava

Vstupné:         18,- EUR, ZŤP účastníci a členovia SZ RTVŠ: 12,- EUR

Kontakt:         Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Boccia je paralympijská športová disciplína a pôvodne bola vytvorená pre ťažko telesne postihnutých hráčov. Bocciu môže hrať aj človek s vážnym zdravotným postihnutím, napr. aj človek ochrnutý od krku nadol, čo robí z boccie výnimočný šport. Kto by si vôbec vedel predstaviť, že človek s úplnou nehybnosťou končatín môže športovať na vrcholovej úrovni!?

Avšak nielen hráči s telesným postihnutím sa môžu zapojiť do súťaženia v boccii. Bocciu môže hrať každý – zdraví ľudia, mentálne postihnutí, seniori, dospelí aj deti. Úžasnou vlastnosťou boccie je, že medzi hráčmi z týchto odlišných kategórií stiera hranice. Žiadny hráč bez hendikepu si nemôže byť istý výhrou len kvôli tomu, že má hendikepovaného protihráča. Často sa stáva, že hráč bez hendikepu prehráva. Boccia určená pre všetkých sa nazýva integrovaná boccia a je vhodným prostriedkom integrácie v školskej telesnej výchove a v športe pre všetkých, kde zdravotne postihnutí jednotlivci sú integrovaní medzi populáciu bez zdravotného hendikepu a naopak.

Cieľom seminára je oboznámiť zdravú verejnosť i verejnosť so zdravotným postihnutím s bocciou, jej základnými pravidlami a tiež si bocciu prakticky aj vyskúšať.

 

Seminár je určený pre:

  • Trénerov športu pre všetkých so športovou špecializáciou šport zdravotne postihnutých alebo zdravotná telesná výchova a ostatných športových špecializácií
  • Výkonnostných i rekreačných hráčov boccie, resp. iných športov pre zdravotne postihnutých (telesne, mentálne, zrakovo, sluchovo)
  • Učiteľov a asistentov učiteľov, pôsobiacich na školách s vyučovaním zdravotnej telesnej výchovy alebo integrovanej telesnej výchovy
  • Všetkých ľudí, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým (napr. trénerov, pracovníkov pracujúcich v inštitúciách pre ľudí so zdravotným postihnutím – Domovy sociálnych služieb, Domovy a kluby dôchodcov, Detské domovy, atď.)
  • Všetkých, ktorí majú záujem spoznať túto neobyčajne zábavnú a nenáročnú športovú disciplínu

 

Program:

9:00 – 9:30      Prezentácia účastníkov

9:30 – 10:30

  • Teoretické základy športovej disciplíny boccia – audiovizuálna, prezentácia športového vybavenia a príslušenstva
  • Šach ako vhodná športová aktivita pre zdravotne postihnutých
  • Prezentácia ozvučených lôpt a loptových športov pre nevidiacich

10:30 – 12:30

  • Praktická hra boccie – zápasy, tréningové postupy, seminárny miniturnaj, rozhodovanie v boccii

12:30 – 13:30

  • Diskusia o možnostiach uplatnenia hráčov v boccii pre a možnosti uplatnenia boccie ako terapeutického a integračného nástroja pre sociálnych pracovníkov, žiakov základných a stredných škôl a iných ľudí venujúcich sa zdravotne postihnutým jednotlivcom

13:30   Obed

 

Lektor: Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

 

Všetci účastníci vzdelávacieho seminára obdržia po jeho absolvovaní certifikát o účasti.

 

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

 

Termín prihlásenia: do 15. 9. 2016

prihlaska_boccia