Vedecká konferencia „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“

Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke: http://www.rsz.upjs.sk/
Radi Vás v Košiciach privítame.
Za organizačný výbor konferencie
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu
Ondavská 21
040 01 Košice
055/234 1604; 055/234 1631