VYUŽITIE FITLOPTY A OVERBALU PRI VEDENÍ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ DOSPELÝCH A DETÍ

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           23.apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Fitlopta je ideálnym a dokonalým náčiním, ktoré má široké využitie, rozvíja pohyblivosť, silu,  koordináciu a rovnováhu.  Už samotné sedenie na fitlopte prispieva k správnemu držanie tela. Cvičenie na fitloptách má blahodarný vplyv nielen na chrbticu, ale aj celý pohybový aparát, podporuje optimálny sklon panvy. Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zdravo, zábavne a bezpečne cvičiť na fitlopte a s overbalom.

Program:

9.30 – 10.00 registrácia

10.00 – 10.30   Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.25 Ukážky a nácvik cvičení s fitloptou, zásobník cvičení pre dospelých a deti

11.30 – 12.15  Ukážky a nácvik cvičení s overbalom, zásobník cvičení pre dospelých a deti

Teoretická časť:

12.30 – 12:45 Rozbor hodiny a stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Poznámky :

    • Kapacita: 20 miest
    • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
    • Možnosť predĺženia licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4.-€ člen, 10.-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7.-€ člen, 15.-€ nečlen)

 

 

Prihlásiť sa do 10.4.  2016 na adresu:  julia.palovicova@umb.sk,  mobil: 0907 801 191

Fitlopty prihlaska