WORKSHOP BALANČNÉ CVIČENIA AKO SÚČASŤ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ

!!!!!!  Seminár je zrušený  !!!!!!

 

Kedy:             15.10. 2016 od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 12,- EUR; ostatní 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Zaradenie balančných (stabilizačných) cvičení by malo byť súčasťou každého tréningového plánu, nakoľko tento typ cviční napomáha obnoveniu svalovej rovnováhy a sily. Výsledkom pravidelného balančného tréningu je aktivizácia všetkých svalov okolo zaťažovaného kĺbu, dôkladnejšia spolupráca jednotlivých svalov i celková lepšia koordinácia pohybu, ako aj zlepšenie funkcie hlbokého stabilizačného systému. Balančné cvičenia sú prospešné pre všetky vekové, hmotnostné i kondičné kategórie. Prínosom môžu byť pre každého, profesionálne, či rekreačne športujúceho jednotlivca. Okrem zdokonalenia celkovej výkonnosti, pomôže k ľahšiemu zvládnutiu nečakaných situácií v športe, ale i v bežnom živote (rýchla a lepšia reakcia svalov napr. pri pošmyknutí, či iných nehodách).

Program:

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení bez pomôcok

11:15 – 11:45  Ukážka a nácvik základných balančných cvičení s využitím nestabilných plôch (fitlopta, minitrampolína, bosu, overball…)

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

 

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom športe – v športe pre všetkých.

Lektorky: MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Prineste si so sebou cvičebný úbor, športovú obuv, uterák, fľašu s vodou a dobrú náladu.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015.

Termín prihlásenia do 6.10.2016

prihlaska_balancne_cvicenia