Zdravotne orientované cvičenia na balančnej plošine

Kedy:

5. 12. 2015 od 13,00 do 17,00 hod.

Kde:

Budova Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Vstupné:

člen SZRTVŠ             15,- EUR

nečlen                       25,- EUR

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
0905 939 798
nemcek@szrtvs.sk

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti zdravotnej telesnej výchovy. Seminár bude zameraný na metodicky správne vykonávanie zdravotných cvičení, predovšetkým na korekciu skoliotického držania tela a predozadných (hyperkyfotických a hyperlordotických) odchýliek na chrbtici. Hlavnou náplňou seminára budú cvičenia na balančnej plošine – pol lopte „bosu“ s dôrazom na správne dýchanie.

PROGRAM:

12:30 – 13:00          Prezentácia

13:00 – 13:45        Teória zdravotných cvičení – hlboký stabilizačný systém

13:45 – 15:15        Zdravotné cvičenia na bosu

15:15 – 16:00        Ukážka zdravotne orientovaných cvičení so závesnými    systémami

16:00 – 16:45        Zdravotné cvičenia vo dvojiciach a diskusia

16:45 – 17:00        Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávacieho seminára

Na seminári je možné si predĺžiť licenciu, príp. vymeniť si staré trénerské osvedčenie za nové podľa cenníka zverejneného na internetovej stránke zväzu pod kolonkou „trénerské licencie“.

prihlaska 5. 12