ZUMBA KIDS® MASTERCLASS A TANEČNO POHYBOVÉ HRY PRE DETI

!!!!!!!!!!  PRE NíZKY ZáUJEM JE SEMINMÁR ZRUŠENÝ!!!!!!!!!

Dátum:           5. marca 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr.Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 29.2.2016

mobil: 0907 801 191

 

Deti prirodzene radi tancujú a spievajú. Zumba Kids® je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady rešpektujúca osobitosti detského veku. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi cvičeniami. Využíva tance ako salsa, merengue, cumbia, reaggaeton, flamenco, hip-hop, cha-cha, samba, calypso, belly dance a omnoho viac. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Energické latino rytmy vytvárajú párty atmosféru, ktorá strhne deti do víru pohybu. Seminár je doplnený o ukážku tanečno-pohybových hier, ktoré robia lekcie kreatívnejšie a zábavnejšie.

 

Program:

Registrácia účastníkov 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod, alebo čo je to Zumba Kids® a Zumba Jr.®

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážková lekcia Zumba Kids® v trvaní 45 min. (pre deti 7 – 11 rokov)

11:15 – 11:45  Tanečné hry a súťaže – ukážky, využitie moderných aj folklórnych prvkov

 

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Poznámky :

    • Kapacita: 20  – každé účastník dostane na záver  – diplom
    • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložka platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_zumba_kids