AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE AJ PRE ANIMÁTOROV

Kedy:             26. 11. 2017  od 09,30 hod. do 13,30 hod.

Kde:                FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Vstupné:         členovia SZ RTVŠ 8,- EUR; ostatní účastníci: 18,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  hod. Otvorenie a teoretický úvod – animácia, aerobik a klubové tance

Praktická časť:

10.30 – 11.00  Ukážka aerobiku s prvkami animácie

11.00 –11.30   Ukážky klubových tancov pre deti a dospelých

11.30 – 12.00  Zásoba a technika cvičení pri skupinových cvičebných jednotkách

Teoretická časť:

12.15 – 13.00  Teoretický rozbor a stavba hodiny

13.00 – 13.30  Diskusia

 

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

Mgr. Lívia Krčová

Lektori:

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.: vysokoškolský pedagóg so zameraním na rytmickú gymnastiku a tance, ľudové tance, aerobik, rekreačnú TV a šport, estetiku športu, lektorka ľudových tancov pre MC Slovákov žijúcich v zahraničí, lektorka pre rytmickú gymnastiku a tanec pri MC UMB v BB, trénerka aerobiku V. tr., lektorka a organizátorka školenia trénerov I. a II. triedy SZ RTVŠ.

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Tréner III. kvalifikačného stupňa v špecializáciách Aerobik a Zdravotná TV, Zumba inštruktor – Basic steps 1, Basic steps 2, Zumba Kids, Kondičný tréner I. kv. stupňa, športový animátor v sezónach 2006 – 2012.

 

Po absolvovaní seminára získa každý účastník certifikát o účasti.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2015 a 2016.

Termín prihlásenia: do 17. 11. 2017

Klubové tance