AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE PRE ANIMÁTOROV

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           9. apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť do 31.3.2016

mobil: 0907 801 191

 

Animačné aktivity sú v súčasnosti veľmi obľúbené a žiadané nielen v detských táboroch, letoviskách, ale čoraz častejšie aj v rekreačných a dovolenkových strediskách počas celého roka. Tanečné formy animácie patria k tým najžiadanejším, pretože dokážu prilákať širokú klientelu všetkých vekových skupín. Uplatnenie animácie v aerobiku môže pomôcť inštruktorom prilákať viac klientov na svoje hodiny. Workshop je určený animátorom voľného času, inštruktorom aerobiku a iných skupinových cvičení, ktorí chcú získať nové, rozšíriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, alebo sa chcú inšpirovať pred letnou dovolenkovou a prázdninovou sezónou a odlíšiť svoj profesionálny prístup od ostatných.

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  hod. Otvorenie a teoretický úvod – animácia, aerobik a klubové tance

Praktická časť:

10.30 – 11.00  Ukážka aerobiku s prvkami animácie

11.00 –11.30   Ukážky klubových tancov pre deti a dospelých

11.30 – 12.00  Zásoba a technika cvičení pri skupinových animačných cvičeniach

Teoretická časť:

12.15 – 12.45  Teoretický rozbor a stavba hodiny

12.45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

    • Kapacita: 20 miest
    • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
    • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_aerobik