Body Work – Power step

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           14. mája 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 15.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 7.5. 2016

mobil: 0907 801 191

 

BODY WORK  – POWER STEP je intenzívne a účinné cvičenie pre všetkých, ktorí nemajú príliš v láske zložité choreografie. Jednoduchá  rozcvička na zahriatie plynule prechádza do aeróbno-posilňovacieho bloku. Celá cvičebná jednotka je realizovaná  v aeróbnej zóne, ideálne na spaľovanie tukov. Cvičenie je zamerané na tvarovanie postavy, posilnenie všetkých svalových skupín s dôrazom na posilnenie fázických svalov – svaly ktoré majú tendenciu ochabovať. Cvičebná jednotka môže byť veľmi pestrá. Používanie rôznych metód – metóda nepretržitého zaťaženia, intervalová metóda, spájanie aeróbnych a posilňovacích cvičení do jednoduchých blokov, zaraďovanie rôznych druhov posilňovania – posilnenie izometrické a izotonické, využívanie náradí a rôzneho náčinia. To všetko robí hodinu veľmi nápaditou a obľúbenou u cvičiacej verejnosti. Zároveň, keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Limitom sú jedine kondičné a silové schopnosti, ktoré sa práve vplyvom tréningu zvyšujú.

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 -10.00

10.00 – 10.30  úvod

10.30 – 11.30  zásobník cvičení, choreografia

11.30 – 12.30  rozbor hodiny, stavba hodiny

12.30 – 13.00  prestávka

13.00 – 14.30  zásoba cvičení, technika

14.30  – 15.00  otázky a diskusia

Lektorka:       Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

    • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
    • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)
    • prihlaska_body_work