Joga v kontexte zdravého životného štýlu

Kedy:             21.5 o 10:00 – 13:00.

Kde:                Galandova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 9,- EUR; nečlen 16,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy, spoznať svoje vlastné telo a jeho fyziologické procesy trávenia a využitia energie. Ďalším cieľom je naučiť sa vytvor si „jedálniček“ na každý deň, ktorý obohatí naše telo o všetky potrebné látky a zároveň naštartuje v tele ozdravné a detoxikačné procesy. Na seminári sa oboznámime s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu, ktoré napomáhajú k detoxikácii, robia telo štíhle a pružné. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Seminár nie je určený len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti v cvičení powerjogy a vedomosti v oblasti zdravého životného štýlu, predovšetkým správnych zásad stravovania, aby sme predišli intoxikácii organizmu. Príďte si s nami zacvičiť jogu a zároveň sa dozvedieť niečo o správnom stravovaní.

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Vznik powerjogy ako cvičenia, ktoré pomáha k zdravému a štíhlemu telu 10,30 – 11,30 – Vymedzenie pojmu detoxikácie, ako sa správne stravovať

11,30 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax), ktoré pomáhajú očiste tela

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré pomôže k formovaniu postavy

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska – Joga

 

 

VYUŽITIE FITLOPTY A OVERBALU PRI VEDENÍ SKUPINOVÝCH CVIČENÍ DOSPELÝCH A DETÍ

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           23.apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Fitlopta je ideálnym a dokonalým náčiním, ktoré má široké využitie, rozvíja pohyblivosť, silu,  koordináciu a rovnováhu.  Už samotné sedenie na fitlopte prispieva k správnemu držanie tela. Cvičenie na fitloptách má blahodarný vplyv nielen na chrbticu, ale aj celý pohybový aparát, podporuje optimálny sklon panvy. Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zdravo, zábavne a bezpečne cvičiť na fitlopte a s overbalom.

Program:

9.30 – 10.00 registrácia

10.00 – 10.30   Otvorenie a teoretický úvod

Praktická časť:

10.40 – 11.25 Ukážky a nácvik cvičení s fitloptou, zásobník cvičení pre dospelých a deti

11.30 – 12.15  Ukážky a nácvik cvičení s overbalom, zásobník cvičení pre dospelých a deti

Teoretická časť:

12.30 – 12:45 Rozbor hodiny a stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Poznámky :

  • Kapacita: 20 miest
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4.-€ člen, 10.-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7.-€ člen, 15.-€ nečlen)

 

 

Prihlásiť sa do 10.4.  2016 na adresu:  julia.palovicova@umb.sk,  mobil: 0907 801 191

Fitlopty prihlaska

PSYCHOMOTORICKÉ HRY PRE KAŽDÉHO

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             16. 4. 2016 o 8,45 – 14,00 hod.

Kde:               Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Ondavská 21, 040 11 Košice

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

V psychomotorike môžeme využívať vhodné pohybové prístupy a hry, ktoré vyúsťujú v sebarealizácii a k zvyšovaniu sebadôvery a uspokojenia. Hrou podnecujeme účastníkov k sebarealizácii a k vlastnému stvárneniu. Hra je často zrkadlom, v ktorom sa sami sotva spoznávame (hlavne pri spontánnych činnostiach). Hry majú silný emotívny zážitok a stavajú nás do nezvyčajných situácií, v ktorých sa odkrývajú tie stránky osobnosti, ktoré poriadne nepoznáme, alebo dokonca o nich vôbec nevieme (Blahutková, 2000). Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Psychomotorické hry sa od bežných hier odlišujú hlavne využívaním netradičných pomôcok, ktoré si účastníci môžu často vyrobiť sami ale aj tým, že tu nie sú víťazi, ani porazení. Víťazmi sa stávajú všetci, ktorí sa týchto hier zúčastňujú. To znamená, že aj účastníci, ktorí nedisponujú veľkými fyzickými a telovýchovnými predpokladmi, tí, ktorí nemajú vzťah k pohybovej aktivite, či k športu, alebo v nich nebývajú úspešní, a ostatní ich nechcú prijať do družstva, lebo im kazia hru. Aj títo jednotlivci nachádzajú v psychomotorike svoje uplatnenie, zažívajú svoje prvé úspechy zo svojej činnosti a sú tu chválení a povzbudzovaní, čo je pre nich a pre ich ďalší vzťah k pohybu veľmi dôležité.

 

Program:

8,45 – 9,15      Registrácia účastníkov

9,15 – 10,00    Teoretické základy psychomotoriky

10,00 – 14,00  Praktické cvičenia a hry:

 • Hry a cvičenia s vrchnáčikmi z pet fliaš a jogurtových kelímkov
 • Cvičenie s dekami a inými netradičnými náčiniami
 • Masáže a psychostimulácia
 • Healing joga, resp. chodidlová gymnastika

Lektorka: Doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_psychomotorika

Konferencia 2016 Psychomotorika plagát-page-0

ZUMBA KIDS® MASTERCLASS A TANEČNO POHYBOVÉ HRY PRE DETI

!!!!!!!!!!  PRE NíZKY ZáUJEM JE SEMINMÁR ZRUŠENÝ!!!!!!!!!

Dátum:           5. marca 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr.Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 29.2.2016

mobil: 0907 801 191

 

Deti prirodzene radi tancujú a spievajú. Zumba Kids® je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady rešpektujúca osobitosti detského veku. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi cvičeniami. Využíva tance ako salsa, merengue, cumbia, reaggaeton, flamenco, hip-hop, cha-cha, samba, calypso, belly dance a omnoho viac. Vychádza z princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché. Energické latino rytmy vytvárajú párty atmosféru, ktorá strhne deti do víru pohybu. Seminár je doplnený o ukážku tanečno-pohybových hier, ktoré robia lekcie kreatívnejšie a zábavnejšie.

 

Program:

Registrácia účastníkov 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  Otvorenie a teoretický úvod, alebo čo je to Zumba Kids® a Zumba Jr.®

Praktická čať:

10.30 – 11.15  Ukážková lekcia Zumba Kids® v trvaní 45 min. (pre deti 7 – 11 rokov)

11:15 – 11:45  Tanečné hry a súťaže – ukážky, využitie moderných aj folklórnych prvkov

 

Teoretická časť:

12.00 – 12.45  Rozbor hodiny, stavba hodiny

12:45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaeDr. Júlia Palovičová, PhD.

Poznámky :

  • Kapacita: 20  – každé účastník dostane na záver  - diplom
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložka platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
 • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_zumba_kids

Body Work – Power step

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           14. mája 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 15.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť sa do 7.5. 2016

mobil: 0907 801 191

 

BODY WORK  – POWER STEP je intenzívne a účinné cvičenie pre všetkých, ktorí nemajú príliš v láske zložité choreografie. Jednoduchá  rozcvička na zahriatie plynule prechádza do aeróbno-posilňovacieho bloku. Celá cvičebná jednotka je realizovaná  v aeróbnej zóne, ideálne na spaľovanie tukov. Cvičenie je zamerané na tvarovanie postavy, posilnenie všetkých svalových skupín s dôrazom na posilnenie fázických svalov – svaly ktoré majú tendenciu ochabovať. Cvičebná jednotka môže byť veľmi pestrá. Používanie rôznych metód – metóda nepretržitého zaťaženia, intervalová metóda, spájanie aeróbnych a posilňovacích cvičení do jednoduchých blokov, zaraďovanie rôznych druhov posilňovania – posilnenie izometrické a izotonické, využívanie náradí a rôzneho náčinia. To všetko robí hodinu veľmi nápaditou a obľúbenou u cvičiacej verejnosti. Zároveň, keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Limitom sú jedine kondičné a silové schopnosti, ktoré sa práve vplyvom tréningu zvyšujú.

 

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 -10.00

10.00 – 10.30  úvod

10.30 – 11.30  zásobník cvičení, choreografia

11.30 – 12.30  rozbor hodiny, stavba hodiny

12.30 – 13.00  prestávka

13.00 – 14.30  zásoba cvičení, technika

14.30  – 15.00  otázky a diskusia

Lektorka:       Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)
  • prihlaska_body_work

AEROBIK A KLUBOVÉ TANCE PRE ANIMÁTOROV

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Dátum:           9. apríla 2016

Miesto:          FF KTVŠ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Čas:                od 10.00 do 13.00 hod.

Kontakt:         PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

e-mail: julia.palovicova@umb.sk, prihlásiť do 31.3.2016

mobil: 0907 801 191

 

Animačné aktivity sú v súčasnosti veľmi obľúbené a žiadané nielen v detských táboroch, letoviskách, ale čoraz častejšie aj v rekreačných a dovolenkových strediskách počas celého roka. Tanečné formy animácie patria k tým najžiadanejším, pretože dokážu prilákať širokú klientelu všetkých vekových skupín. Uplatnenie animácie v aerobiku môže pomôcť inštruktorom prilákať viac klientov na svoje hodiny. Workshop je určený animátorom voľného času, inštruktorom aerobiku a iných skupinových cvičení, ktorí chcú získať nové, rozšíriť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, alebo sa chcú inšpirovať pred letnou dovolenkovou a prázdninovou sezónou a odlíšiť svoj profesionálny prístup od ostatných.

Program:

Registrácia účastníkov: 9.30 – 10.00 hod.

10.00 – 10.30  hod. Otvorenie a teoretický úvod – animácia, aerobik a klubové tance

Praktická časť:

10.30 – 11.00  Ukážka aerobiku s prvkami animácie

11.00 –11.30   Ukážky klubových tancov pre deti a dospelých

11.30 – 12.00  Zásoba a technika cvičení pri skupinových animačných cvičeniach

Teoretická časť:

12.15 – 12.45  Teoretický rozbor a stavba hodiny

12.45 – 13.00  Diskusia a ukončenie

Lektorky:       MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

Mgr. Lívia Krčová

Poznámky :

  • Kapacita: 20 miest
  • Členovia SZRTVŠ pri prezentácii predložia platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015
  • Možnosť predĺženia si trénerskej licencie I. a II. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 10,-€ člen, 15,-€ nečlen)

prihlaska_aerobik

MINIKURZ NORDIC WALKING

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

MINI kurz severskej chôdze je určený pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu.

Lektori

A. Kašper a L. Okoličányová

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_nordic_walking

 

Powerjoga na každý deň

Seminár je určený nie len pre členov Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ale predovšetkým pre širokú verejnosť (nečlenov), ktorá má záujem si rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti v oblasti športu pre všetkých – rekreačného športu. Seminár dávame taktiež do pozornosti všetkým trénerom pôsobiacim v rekreačnom športe, cvičiteľom ale aj samotným cvičencom. Príďte si s nami zacvičiť a obohatiť tak svoje vedomosti o najnovšie trendy v rekreačnom šport – v športe pre všetkých.

Kedy:             12. 3. 2016 o 9,30 – 13,00 hod.

Kde:                Galanova 7, Bratislava (autistické centrum)

Vstupné:         člen SZ RTVŠ 8,- EUR; nečlen 14,- EUR

Kontakt:         Dagmar Nemček

nemcek@szrtvs.sk

0905 939 798

 

Powerjoga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý štýl jogy, ktorý zo základov „Pozdravu Slnka“ rozvíja ďalšie pozície (ásany) s uvedomením si svojho dychu a centra tela.  Skĺbením jednoduchosti, individuality nás samých, zdravotných benefitov a jogových ásan dochádza k vedomému cvičeniu powerjogy. Powerjoga je ideálny tréning celého tela – natiahnutie a posilnenie zároveň, očista mysle, obnova ducha.

Cieľom seminára je pochopiť základné princípy cvičenia powerjogy. Spoznať charakteristiku powerjogy a jej stručný vývoj. Oboznámiť sa s Pozdravom slnka a vybranými základnými pozíciami v stoji, na zemi, v sede, v ľahu a rovnovážnymi polohami tak, aby účastníci seminára si vedeli zostaviť cvičenie so zachovaním anatomických a zdravotných zásad správneho cvičenia. Za využitia základov jogy, riadeného vedomého dychu a pohybu môžeme prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti (zjednotenie tela, mysle, ducha).

Program:

9,30 – 10,00 – Registrácia účastníkov

10,00 – 10,30 – Úvod do filozofie jógy a stručná história a vývoj jogy, jogové štýly

10,30 – 11,00 – História a charakteristika powerjogy a zdravý životný štýl

11,00 – 11,45 – Pozdrav slnku A+B  (Súrja Namaskár)

11,45 – 12,30 – Oboznámenie sa a vykonanie pozícií (ásana prax)

12,30 – 13,00 – Zostavenie cvičenia, ktoré navodí rovnováhu tela mysle a duše

Lektorka: Mgr. Soňa Gál

Na seminári je možné si predĺžiť trénerskú licenciu I., II. a III. kvalifikačného stupňa všetkých špecializácií SZ RTVŠ (I. kv. stupeň – 4,-€ člen, 10,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 7,-€ člen, 15,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen)

Na seminári je možné taktiež si vymeniť staré trénerské osvedčenie za nové (I. kv. stupeň – 10,-€ člen, 20,-€ nečlen / II. kv. stupeň – 15,-€ člen, 30,-€ nečlen / III. kv. stupeň – 20,-€ člen, 40,-€ nečlen)

Členovia SZRTVŠ pri prezentácii sú povinní predložiť platný členský preukaz so známkami za roky 2014 a 2015

prihlaska_powerjoga

 

 

Vedecká konferencia „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“

Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke: http://www.rsz.upjs.sk/
Radi Vás v Košiciach privítame.
Za organizačný výbor konferencie
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu
Ondavská 21
040 01 Košice
055/234 1604; 055/234 1631

Zdravotne orientované cvičenia na balančnej plošine

Kedy:

5. 12. 2015 od 13,00 do 17,00 hod.

Kde:

Budova Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Vstupné:

člen SZRTVŠ             15,- EUR

nečlen                       25,- EUR

Kontakt:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.
0905 939 798
nemcek@szrtvs.sk

Cieľom seminára je získať teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti z oblasti zdravotnej telesnej výchovy. Seminár bude zameraný na metodicky správne vykonávanie zdravotných cvičení, predovšetkým na korekciu skoliotického držania tela a predozadných (hyperkyfotických a hyperlordotických) odchýliek na chrbtici. Hlavnou náplňou seminára budú cvičenia na balančnej plošine – pol lopte „bosu“ s dôrazom na správne dýchanie.

PROGRAM:

12:30 – 13:00          Prezentácia

13:00 – 13:45        Teória zdravotných cvičení – hlboký stabilizačný systém

13:45 – 15:15        Zdravotné cvičenia na bosu

15:15 – 16:00        Ukážka zdravotne orientovaných cvičení so závesnými    systémami

16:00 – 16:45        Zdravotné cvičenia vo dvojiciach a diskusia

16:45 – 17:00        Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávacieho seminára

Na seminári je možné si predĺžiť licenciu, príp. vymeniť si staré trénerské osvedčenie za nové podľa cenníka zverejneného na internetovej stránke zväzu pod kolonkou „trénerské licencie“.

prihlaska 5. 12